L'Ajuntament encarrega a Turisme de Barcelona potenciar les polítiques municipals en sostenibilitat i màrqueting

El Consistori encarrega a Turisme de Barcelona el desplegament de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la implantació empresarial del programa Biosphere, coordinadament amb les polítiques turístiques municipals

L’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci de Turisme de Barcelona es fa a través d’una encomana de gestió dotada enguany de 258.000 euros i amb continuïtat fins a 2022

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en Comissió de Govern una encomana de gestió al Consorci de Turisme de Barcelona per potenciar les accions de planificació estratègica del turisme a la ciutat de forma coordinada amb les polítiques municipals, principalment en els àmbits del desenvolupament i implementació de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona; i el desenvolupament del projecte d’implantació de l’adhesió al Compromís de Sostenibilitat Turística per a empreses, Biosphere.

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat que l’Ajuntament dota així d’un contingut potent l’acció del consorci en matèria de màrqueting i sostenibilitat, “posant al centre les polítiques per a una destinació sostenible i amb criteris de competitivitat empresarial i retorn social”, i ha recordat que era un compromís plasmat en el Pla Estratègic de Turisme 2020, d’adaptar i revisar el funcionament del Consorci per donar resposta als reptes de la destinació, assumint la promoció i acollida dels visitants com a eines de gestió turística, i ja contemplava com a primera mesura coordinar el Consorci de Turisme de Barcelona amb les polítiques municipals”.

L’encomana de gestió al Consorci de Turisme de Barcelona està dotada d’un finançament enguany de 258.192 euros; i se’n preveu continuïtat pressupostària fins al 2022. A través d’aquesta encomana, s’encarrega al consorci que executi les accions necessàries per desplegar l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i per a la implantació empresarial del programa Biosphere. A més, s’encarrega també la coordinació de l’operativa i logística necessària per a la representació internacional de la destinació en l’àmbit de l’activitat turística, i la gestió d’instruments de participació i de decisió col•lectiva associats a la gestió turística municipal.

Aquest encàrrec serà dirigit i supervisat per la Direcció de Turisme i Esdeveniments de l’Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb la Direcció General del Consorci, i en faran seguiment permanent.

 

Màrqueting de la Destinació i compromís Biosphere, els dos eixos clau a desenvolupar

L’encomana de gestió realitzada per l’Ajuntament al Consorci de Turisme de Barcelona recull dos eixos principals de l’acció municipal en matèria de turisme.

Per una banda, l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB), que s’està dissenyant coordinadament i marca com a objectius de noves accions de màrqueting en l’àmbit turístic la sostenibilitat de la destinació, la competitivitat de l’activitat assegurant el màxim retorn social, una gestió integrada des del punt de vista també del territori i del producte, i la interrelació amb sectors econòmics estratègics, entre altres aspectes.

D’altra banda, el Compromís de Sostenibilitat Turística Biosphere, que és una aposta de Barcelona per estendre al teixit d’empreses i serveis turístics de la ciutat un conjunt de bones pràctiques en matèria de sostenibilitat tant ambiental com social i econòmica. La ciutat ha estat reconeguda com una destinació urbana compromesa amb la sostenibilitat, i des de l’Ajuntament es treballa perquè les empreses de l’àmbit turístic s’incorporin als criteris d’aquesta certificació, amb un acompanyament i guiatge que es durà a terme en col•laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona.

Les empreses adherides rebran un segell distintiu que acrediti el seu compromís amb la sostenibilitat, i que podran renovar cada any.

 

Un pas més en l’evolució de la promoció a la gestió turística

L’Ajuntament reforça així aquesta nova etapa amb Turisme de Barcelona, coherent amb l’evolució de la ciutat de Barcelona i la tendència a la majoria de ciutats europees, que aposten per passar de la promoció a la gestió. Precisament, el consorci representa la ciutat en l’associació de ciutats European Cities Marketing (ECM), amb més de cent ciutats membres, com a fòrum principal d’aquest debat turístic sobre gestió i governança del turisme, i sobre la necessitat de transformar les dinàmiques basades en la promoció cap a perspectives més globals, que en contemplin també les seves conseqüències i les estratègies per abordar-les.