PIMEC no està d'acord amb la graduació dels peatges elèctrics que contempla el Govern espanyol perquè fa menys competitives les pimes catalanes

PIMEC no està d’acord amb la graduació dels peatges elèctrics que contempla el RDL 15/2018 aprovat en Consell de Ministres el passat divendres, 5 d’octubre, i que passarà pel Congrés el pròxim dijous, 18 d’octubre. L’entitat entén que per evitar discriminacions entre empreses en funció de la seva ubicació, la taula de l’apartat 3 de l’article 16 hauria de quedar formulada de la següent manera:

Nivell de tensió

Peatge

>= 1 kV i < 25 kV

6.1A

>= 25 kV i < 72,5 kV

6.2

>= 72,5 kV i < 145 kV

6.3

>= 145 kV

6.4

Connexions internacionals

6.5

 

Això no obstant, PIMEC valora positivament altres mesures contemplades en aquest Reial Decret Llei com l’eliminació de l’impost al sol, ja que elimina una sèrie de barreres reguladores que, fins al moment, han dificultat i desencativat la implantació de l’autoconsum elèctric a Espanya. Més enllà dels avantatges que suposa l’autoconsum, PIMEC creu que els consumidors han de poder decidir, encara que en una petita mesura, sobre el seu nivell de dependència envers el sistema.

D’altra banda, davant l’escalada de preus de l’electricitat dels darrers mesos, PIMEC valora positivament les mesures pal·liatives del Govern espanyol contemplades en el RDL 15/2018 tenint en compte que se suspèn durant 6 mesos l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica IVPEE i s’estableix l’exempció de l’impost sobre hidrocarburs a la producció d’electricitat o la cogeneració d’electricitat i calor.

Amb tot, PIMEC també reclama una reforma més a fons del sistema elèctric, sobretot en relació al mercat marginalista. L’entitat creu que perquè els preus puguin baixar, cal canviar el sistema de formació diari de preu, eliminant les tecnologies nuclear i hidràulica del sistema marginal de preus i pagant-los a preu fix segons els seus costos.

PIMEC recorda que la Comissió Europea va establir les Directives europees  2009/72/CE i 2009/73/CE, per les quals la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha d’assumir les competències per fixar els peatges energètics. L’entitat creu que seria la millor manera de garantir la lliure competència entre les empreses amb independència de quina comunitat autònoma tinguin els seus establiments.